Stilla 2

Ovaj proizvod sadrži Premium Bonnell opružna jezgra koja su kontrolisana po međunarodnim standardima nakon svake etape proizvodnje.

Ovaj proizvod sadrži Premium Bonnell opružna jezgra koja su kontrolisana po međunarodnim standardima nakon svake etape proizvodnje.

72,500
65,250

DIMENZIJE

Širina: 245cm

Dubina: 97cm

Visina sa jastucima: 95cm

Spavanje: 200cm x 150cm

Top